CSES - Omenat
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Luokassa on n oppilasta, ja he jakavat keskenään m omenaa. Montako erilaista tapaa jakaa omenat on olemassa? Kaksi tapaa ovat erilaiset, jos jollakin oppilaalla on eri määrä omenoita.

Esimerkiksi jos n=3 ja m=2, erilaisia tapoja on 6: [0,0,2], [0,1,1], [0,2,0], [1,0,1], [1,1,0] ja [2,0,0].

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kaksi kokonaislukua n ja m.

Tuloste

Tulosta tapojen määrä modulo 10^9+7.

Rajat

  • 1 \le n,m \le 10^6

Esimerkki

Syöte:

3 2

Tuloste:

6