CSES - Jakajat
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Sinulle annetaan $n$ lukua, ja tehtäväsi on ilmoittaa jokaisesta luvusta $x$, montako jakajaa sillä on välillä $1 \ldots x$.

Esimerkiksi jos $x=18$, vastaus on $6$, koska sen jakajat ovat $1,2,3,6,9,18$.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: lukujen määrä.

Tämän jälkeen syötteessä on $n$ riviä, joista jokainen sisältää yhden kokonaisluvun $x$.

Tuloste

Tulosta jokaisesta luvusta $x$ sen jakajien määrä välillä $1 \ldots x$.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $1 \le x \le 10^6$
Esimerkki

Syöte:
3
16
17
18


Tuloste:
5
2
6