CSES - Potenssilasku II
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Tehtäväsi on laskea nopeasti joukko laskuja muotoa $a^{b^c}$ modulo $10^9+7$.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: laskujen määrä.

Sitten syötteessä on $n$ lukua, joista kukin sisältää kolme kokonaislukua $a$, $b$ ja $c$.

Tuloste

Tulosta jokaisen laskun vastaus $a^{b^c}$ modulo $10^9+7$ omalle rivilleen.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $0 \le a,b,c \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
3
3 7 1
15 2 2
3 4 5


Tuloste:
2187
50625
763327764