CSES - Potenssilasku
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Tehtäväsi on laskea nopeasti joukko laskuja muotoa $a^b$ modulo $10^9+7$.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: laskujen määrä.

Sitten syötteessä on $n$ riviä, joista kukin sisältää kaksi kokonaislukua $a$ ja $b$.

Tuloste

Tulosta jokaisen laskun vastaus $a^b$ modulo $10^9+7$ omalle rivilleen.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $0 \le a,b \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
3
3 4
2 8
123 123


Tuloste:
81
256
921450052