CSES - Yhteinen tekijä
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Annettuna on taulukko, jossa on n kokonaislukua. Tehtäväsi on etsiä taulukosta kaksi lukua, joiden suurin yhteinen tekijä on mahdollisimman suuri.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n: taulukon koko.

Toisella rivillä on n kokonaislukua x_1,x_2,\ldots,x_n: taulukon sisältö.

Tuloste

Tulosta suurin mahdollinen suurin yhteinen tekijä.

Rajat

  • 2 \le n \le 10^5
  • 1 \le x_i \le 10^6

Esimerkki

Syöte:

5
3 14 15 7 9

Tuloste:

7

Selitys: Valitaan luvut 14 ja 7, joiden suurin yhteinen tekijä on 7.