CSES - Yhteinen tekijä
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Annettuna on taulukko, jossa on $n$ kokonaislukua. Tehtäväsi on etsiä taulukosta kaksi lukua, joiden suurin yhteinen tekijä on mahdollisimman suuri.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: taulukon koko.

Toisella rivillä on $n$ kokonaislukua $x_1,x_2,\ldots,x_n$: taulukon sisältö.

Tuloste

Tulosta suurin mahdollinen suurin yhteinen tekijä.

Rajat
  • $2 \le n \le 10^5$
  • $1 \le x_i \le 10^6$
Esimerkki

Syöte:
5
3 14 15 7 9


Tuloste:
7

Selitys: Valitaan luvut 14 ja 7, joiden suurin yhteinen tekijä on 7.