CSES - Välisolmut
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Verkossa on n solmua, joiden välillä on m kaarta. Solmut on numeroitu 1,2,\ldots,n. Tehtäväsi on selvittää solmut, jotka esiintyvät kaikilla mahdollisilla reiteillä solmusta 1 solmuun n.

Syöte

Syötteessä on ensin kaksi kokonaislukua n ja m: solmujen määrä ja kaarten määrä.

Sitten syötteessä on m riviä, jotka kuvaavat kaaret. Jokaisella rivillä on kaksi kokonaislukua a ja b: solmusta a on kaari solmuun b. Kaikki kaaret ovat yksisuuntaisia, ja jokainen kaari alkaa ja loppuu eri solmussa.

Verkossa on olemassa reitti solmusta 1 solmuun n.

Tuloste

Tulosta ensin kokonaisluku k: solmujen määrä. Tulosta sitten k kokonaislukua: solmujen numerot järjestyksessä.

Rajat

  • 2 \le n \le 10^5
  • 1 \le m \le 2 \cdot 10^5
  • 1 \le a,b \le n

Esimerkki

Syöte:

5 5
1 2
2 3
2 4
3 5
4 5

Tuloste:

3
1 2 5