CSES - Binääripuu
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Binääripuussa jokaisella solmulla voi olla vasen ja oikea alipuu. Kolme tavallista tapaa käydä binääripuu läpi ovat:

  • esijärjestys: ensin solmu, sitten vasen alipuu, lopuksi oikea alipuu
  • sisäjärjestys: ensin vasen alipuu, sitten solmu, lopuksi oikea alipuu
  • jälkijärjestys: ensin vasen alipuu, sitten oikea alipuu, lopuksi solmu

Binääripuu sisältää n solmua, jotka on numeroitu 1,2,\ldots,n. Sinulle on annettu puun esijärjestys ja sisäjärjestys, ja tehtäväsi on etsiä puun jälkijärjestys.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n: solmujen määrä.

Sitten syötteessä on n lukua, jotka kuvaavat puun esijärjestyksen.

Lopuksi syötteessä on n lukua, jotka kuvaavat puun sisäjärjestyksen.

Voit olettaa, että syöte vastaa jotakin binääripuuta.

Tuloste

Tulosta puun jälkijärjestys syötettä vastaavassa muodossa.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^5

Esimerkki

Syöte:

5
5 3 2 1 4
3 5 1 2 4

Tuloste:

3 1 4 2 5