Code Submission Evaluation System Login

Datatähti-valmennus

Välisolmut


Task | Statistics


CSES - VälisolmutCSES - Välisolmut

Time limit:1.00 s Memory limit:128 MB

Verkossa on $n$ solmua, joiden välillä on $m$ kaarta. Solmut on numeroitu $1,2,\ldots,n$. Tehtäväsi on selvittää solmut, jotka esiintyvät kaikilla mahdollisilla reiteillä solmusta $1$ solmuun $n$.

Syöte

Syötteessä on ensin kaksi kokonaislukua $n$ ja $m$: solmujen määrä ja kaarten määrä.

Sitten syötteessä on $m$ riviä, jotka kuvaavat kaaret. Jokaisella rivillä on kaksi kokonaislukua $a$ ja $b$: solmusta $a$ on kaari solmuun $b$. Kaikki kaaret ovat yksisuuntaisia, ja jokainen kaari alkaa ja loppuu eri solmussa.

Verkossa on olemassa reitti solmusta $1$ solmuun $n$.

Tuloste

Tulosta ensin kokonaisluku $k$: solmujen määrä. Tulosta sitten $k$ kokonaislukua: solmujen numerot järjestyksessä.

Rajat
Esimerkki

Syöte:
5 5
1 2
2 3
2 4
3 5
4 5


Tuloste:
3
1 2 5