CSES - Lauta-aita
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Lauta-aita muodostuu $n$ laudasta. Jokaisen laudan leveys on 1, mutta korkeudet vaihtelevat.

Haluat kiinnittää aitaan suorakulmion muotoisen mainoksen, jonka pinta-alan tulisi olla mahdollisimman suuri. Mainos ei saa mennä missään kohtaa aidan ulkopuolelle.

Kuinka suuren mainoksen voit kiinnittää?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: lautojen määrä.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $k_1,k_2,\ldots,k_n$: kunkin laudan korkeus.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: suurin mainoksen pinta-ala.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $1 \le k_i \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
8
4 1 5 3 3 2 4 1


Tuloste:
10