Code Submission Evaluation System Login

Datatähti-valmennus

Navetta


Task | Statistics


CSES - NavettaCSES - Navetta

Time limit:1.00 s Memory limit:128 MB

Uolevin sedällä on $n$ lehmää. Päivän aikana lehmiä tulee navettaan ja lähtee navetasta. Tehtäväsi on pitää kirjaa, mitkä lehmät ovat navetassa.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $m$: lehmien määrä ja tapahtumien määrä. Lehmät on numeroitu kokonaisluvuin $1,2,\ldots,n$.

Tämän jälkeen syötteessä on $m$ riviä, joista jokainen kuvaa yhden tapahtuman. Jokainen tapahtuma on yksi seuraavista:
Alussa navetassa ei ole yhtään lehmää.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa vastaus jokaiseen ?-tapahtumaan. Jos lehmä on navetassa, tulosta 10-4, ja muuten tulosta QAQ.

Rajat
Esimerkki

Syöte:
10 5
+ 4
+ 7
? 4
- 4
? 4


Tuloste:
10-4
QAQ