CSES - Navetta
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Uolevin sedällä on n lehmää. Päivän aikana lehmiä tulee navettaan ja lähtee navetasta. Tehtäväsi on pitää kirjaa, mitkä lehmät ovat navetassa.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua n ja m: lehmien määrä ja tapahtumien määrä. Lehmät on numeroitu kokonaisluvuin 1,2,\ldots,n.

Tämän jälkeen syötteessä on m riviä, joista jokainen kuvaa yhden tapahtuman. Jokainen tapahtuma on yksi seuraavista:

  • + x: lehmä x tulee navettaan
  • - x: lehmä x lähtee navetasta
  • ? x: onko lehmä x navetassa?

Alussa navetassa ei ole yhtään lehmää.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa vastaus jokaiseen ?-tapahtumaan. Jos lehmä on navetassa, tulosta 10-4, ja muuten tulosta QAQ.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^9
  • 1 \le m \le 10^5
  • 1 \le x \le n

Esimerkki

Syöte:

10 5
+ 4
+ 7
? 4
- 4
? 4

Tuloste:

10-4
QAQ