CSES - Navetta
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Uolevin sedällä on $n$ lehmää. Päivän aikana lehmiä tulee navettaan ja lähtee navetasta. Tehtäväsi on pitää kirjaa, mitkä lehmät ovat navetassa.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $m$: lehmien määrä ja tapahtumien määrä. Lehmät on numeroitu kokonaisluvuin $1,2,\ldots,n$.

Tämän jälkeen syötteessä on $m$ riviä, joista jokainen kuvaa yhden tapahtuman. Jokainen tapahtuma on yksi seuraavista:
  • + $x$: lehmä $x$ tulee navettaan
  • - $x$: lehmä $x$ lähtee navetasta
  • ? $x$: onko lehmä $x$ navetassa?
Alussa navetassa ei ole yhtään lehmää.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa vastaus jokaiseen ?-tapahtumaan. Jos lehmä on navetassa, tulosta 10-4, ja muuten tulosta QAQ.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^9$
  • $1 \le m \le 10^5$
  • $1 \le x \le n$
Esimerkki

Syöte:
10 5
+ 4
+ 7
? 4
- 4
? 4


Tuloste:
10-4
QAQ