CSES - Taulukko
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Sinulle on annettu taulukko, jossa on n lukua. Montako eri lukua taulukossa esiintyy?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n: taulukon koko.

Sitten syötteessä on n lukua x_1,x_2,\ldots,x_n: taulukon sisältö.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: taulukon eri lukujen määrä.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^5
  • 1 \le x_i \le 10^9

Esimerkki

Syöte:

8
2 4 2 1 1 3 2 6

Tuloste:

5