CSES - Taulukko
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Sinulle on annettu taulukko, jossa on $n$ lukua. Montako eri lukua taulukossa esiintyy?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: taulukon koko.

Sitten syötteessä on $n$ lukua $x_1,x_2,\ldots,x_n$: taulukon sisältö.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: taulukon eri lukujen määrä.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $1 \le x_i \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
8
2 4 2 1 1 3 2 6


Tuloste:
5