CSES - Käännöt I
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Sinulle on annettu merkkijono ja tehtäväsi on toteuttaa joukko operaatioita, joissa käännät ympäri $k$ keskimmäisen merkin muodostaman osajonon. Millainen merkkijono on kaikkien operaatioiden jälkeen?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $m$: merkkijonon pituus ja operaatioiden määrä. Merkkijonon merkit on numeroitu $1,2,\dots,n$.

Seuraavalla rivillä on $n$-pituinen merkkijono, joka muodostuu merkeistä A–Z.

Lopuksi syötteessä on $m$ riviä, jotka kuvaavat operaatiot. Jokaisella rivillä on kokonaisluku $k$: käännät ympäri osajonon, jossa on $k$ keskimmäistä merkkiä.

Voit olettaa, että $n$ ja $k$ ovat parillisia kaikissa testeissä.

Tuloste

Tulosta lopullinen merkkijono kaikkien operaatioiden jälkeen.

Rajat
  • $1 \le n, m \le 2 \cdot 10^5$
  • $1 \le k \le n$
Esimerkki

Syöte:
8 2
KALEVALA
2
4


Tuloste:
KAAEVLLA