CSES - Leikkaukset
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Sinulle on annettu merkkijono ja tehtäväsi on toteuttaa joukko operaatioita, joissa leikkaat merkkijonon keskeltä osan ja siirrät sen merkkijonon loppuun. Millainen merkkijono on kaikkien operaatioiden jälkeen?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $m$: merkkijonon pituus ja operaatioiden määrä. Merkkijonon merkit on numeroitu $1,2,\dots,n$.

Seuraavalla rivillä on $n$-pituinen merkkijono, joka muodostuu merkeistä A–Z.

Lopuksi syötteessä on $m$ riviä, jotka kuvaavat operaatiot. Jokaisella rivillä on kaksi kokonaislukua $a$ ja $b$: leikkaat osan kohdasta $a \dots b$.

Tuloste

Tulosta lopullinen merkkijono kaikkien operaatioiden jälkeen.

Rajat
  • $1 \le n, m \le 2 \cdot 10^5$
  • $1 \le a \le b \le n$
Esimerkki

Syöte:
7 2
AYBABTU
3 5
3 5


Tuloste:
AYABTUB