CSES - Summat
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Sinulle on annettu taulukko, jossa on $n$ kokonaislukua. Tehtäväsi on käsitellä seuraavia operaatioita:
  1. käännä ympäri alitaulukko
  2. laske lukujen summa alitaulukossa
Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $m$: merkkijonon pituus ja operaatioiden määrä. Taulukon kohdat on numeroitu $1,2,\dots,n$.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $x_1,x_2,\dots,x_n$: taulukon sisältö.

Lopuksi syötteessä on $m$ riviä, jotka kuvaavat operaatiot. Jokaisella rivillä on kolme kokonaislukua $t$, $a$ ja $b$. Jos $t=1$, käännät alitaulukon kohdasta $a \dots b$. Jos $t=2$, lasket lukujen summan kohdasta $a \dots b$.

Tuloste

Tulosta vastaus aina, kun $t=2$.

Rajat
  • $1 \le n \le 2 \cdot 10^5$
  • $1 \le m \le 10^5$
  • $0 \le x_i \le 10^9$
  • $1 \le a \le b \le n$
Esimerkki

Syöte:
8 3
2 1 3 4 5 3 4 4
2 2 4
1 3 6
2 2 4


Tuloste:
8
9