CSES - Pinot
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Sinulla on kaksi pinoa, joissa on $a$ ja $b$ kolikkoa. Joka siirrolla saat poistaa joko yhden kolikon vasemmasta pinosta ja kaksi kolikkoa oikeasta pinosta tai kaksi kolikkoa vasemmasta pinosta ja yhden kolikon oikeasta pinosta.

Pystytkö toimimaan niin, että molemmat pinot tyhjentyvät?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $t$: testien määrä.

Sitten syötteessä on $t$ riviä, joista jokaisella on kaksi kokonaislukua $a$ ja $b$: kolikoiden määrä.

Tuloste

Tulosta jokaiseen testiin "YES", jos tavoite on mahdollinen, ja muuten "NO".

Rajat
  • $1 \le t \le 10^5$
  • $0 \le a, b \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
3
2 1
2 2
3 3


Tuloste:
YES
NO
YES