CSES - Alkuluvut
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Alkuluku on kokonaisluku, joka on suurempi kuin 1 ja jaollinen vain 1:llä ja itsellään.

Tehtäväsi on muodostaa kaksi listaa luvuista $1,2,\ldots,n$ niin, että vastaavissa kohdissa olevien lukujen summa on aina alkuluku.

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kokonaisluku $n$.

Tuloste

Tulosta kaksi riviä, jotka kuvaavat listat. Voit tulostaa minkä tahansa ratkaisun. Jokin ratkaisu on aina olemassa.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^6$
Esimerkki

Syöte:
4

Tuloste:
3 1 4 2
4 2 1 3


Selitys: Luvut $3+4=7$, $1+2=3$, $4+1=5$ ja $2+3=5$ ovat alkulukuja.