CSES - Summa
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Tehtäväsi on laskea summa $1+2+\ldots+n$, kun annetaan luku $n$.

Esimerkiksi jos $n=5$, vastaus on $1+2+3+4+5=15$.

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kokonaisluku $n$.

Tuloste

Tulosta vastaus tehtävään.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^6$
Esimerkki

Syöte:
5

Tuloste:
15