CSES - Lista
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Tehtäväsi on muodostaa lista luvuista $1,2,\ldots,n$ niin, että missään kohdassa ei ole vierekkäin kahta lukua joiden ero on yksi.

Esimerkiksi tapauksessa $n=5$ mahdollinen lista on $[4,1,3,5,2]$.

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kokonaisluku $n$.

Tuloste

Tulosta halutunlainen lista. Jos ratkaisuja on useita, voit tulostaa minkä tahansa.

Jos mitään ratkaisua ei ole olemassa, tulosta vain "NO SOLUTION".

Rajat
  • $1 \le n \le 10^6$
Esimerkki 1

Syöte:
5

Tuloste:
4 1 3 5 2

Esimerkki 2

Syöte:
2

Tuloste:
NO SOLUTION