Code Submission Evaluation System Login

Algoritmit ongelmanratkaisussa 2019

Poistot


Task | Statistics


CSES - PoistotCSES - Poistot

Time limit:1.00 s Memory limit:512 MB

Sinulla on lista, jossa on $n$ kokonaislukua. Tehtäväsi on poistaa luvut listalta tietyssä järjestyksessä ja ilmoittaa poistetut luvut.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: listan koko. Listan alkiot on numeroitu $1,2,\dots,n$.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $x_1,x_2,\dots,x_n$: listan sisältö.

Viimeisellä rivillä on $n$ kokonaislukua $p_1,p_2,\dots,p_n$: poistettavien alkioiden kohdat.

Tuloste

Tulosta jokainen poistettava alkio siinä järjestyksessä, kun ne poistetaan.

Rajat
Esimerkki

Syöte:
5
2 6 1 4 2
3 1 3 1 1


Tuloste:
1 2 2 6 4

Selitys: Listan sisällöt ovat $[2,6,1,4,2]$, $[2,6,4,2]$, $[6,4,2]$, $[6,4]$, $[4]$ ja $[]$.