Code Submission Evaluation System Login

Algoritmit ongelmanratkaisussa 2019

Varaukset


Task | Statistics


CSES - VarauksetCSES - Varaukset

Time limit:1.00 s Memory limit:512 MB

Tien varrella on $n$ hotellia, jotka on numeroitu $1,2,\dots,n$. Tiedät jokaisesta hotellista, montako vapaata huonetta siellä on.

Luoksesi tulee $m$ ryhmää matkustajia, joista jokainen tarvitsee tietyn määrän huoneita. Tehtäväsi on majoittaa jokainen ryhmä ensimmäiseen hotelliin, jonne se mahtuu. Tämän jälkeen hotellin vapaiden huoneiden määrä vähenee vastaavasti.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $m$: huoneiden määrä ja ryhmien määrä.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $h_1,h_2,\dots,h_n$: vapaiden huoneiden määrät hotelleissa.

Viimeisellä rivillä on $m$ kokonaislukua $r_1,r_2,\dots,r_m$: ryhmien koot siinä järjestyksessä kuin käsittelet ne.

Tuloste

Tulosta jokaiselle ryhmälle sen hotellin numero, jossa ryhmä majoittuu, tai $-1$, jos mikään hotelli ei käy.

Rajat
Esimerkki

Syöte:
5 3
3 2 7 1 3
4 5 1


Tuloste:
3 -1 1