CSES - Datatähti 2022 alku - Ohjeet (Instructions) Instructions in English below.

Tehtävissä A–E sinun tulee laatia ohjelma, joka lukee syötteen ja tulostaa vastauksen. Seuraavassa on esimerkkinä mahdollinen tehtävän A ratkaisun pohja Python- ja C++-kielillä.

Python
n = int(input())
a = int(input())
b = int(input())
# laske vastaus tässä
print(x)
C++
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int n, a, b;
  cin >> n >> a >> b;
  // laske vastaus tässä
  cout << x << "\n";
}
Löydät lisätietoa CSES:n sallimista ohjelmointikielistä sekä esimerkkejä syötteen lukemisesta ja vastauksen tulostamisesta howto-sivulta.

Tehtävässä F sinun tulee etsiä vastaus omalla koneellasi haluamallasi tavalla ja palauttaa vastaus tekstitiedostona.

Kun palautat tehtävän ratkaisun, se arvostellaan automaattisesti ja näet sen jälkeen saamasi pistemäärän. Voit lähettää ratkaisun miten monta kertaa tahansa, ja paras pistemäärä jää voimaan.

Näet arvostelun jälkeen testauksen tuloksen, joka on yksi seuraavista:
 • ACCEPTED: ohjelmasi tuotti oikean vastauksen
 • WRONG ANSWER: ohjelmasi tuotti väärän vastauksen
 • TIME LIMIT EXCEEDED: ohjelmasi vei liikaa aikaa
 • RUNTIME ERROR: ohjelman suorituksessa tapahtui virhe tai se kulutti liikaa muistia
 • OUTPUT LIMIT EXCEEDED: ohjelmasi tulosti liikaa tekstiä
Jos tehtävä on jaettu osatehtäviin, saat pisteet osatehtävästä, jos ohjelmasi ratkaisee oikein jokaisen osatehtävään kuuluvan testin.

Jos haluat kysyä jotain kilpailun aikana, voit lähettää viestin CSES:ssä.In English

In tasks A–E you should write a program that reads input and prints an answer. A possible base for a solution to the task A is given below in both Python and C++ languages.

Python
n = int(input())
a = int(input())
b = int(input())
# compute the answer here
print(x)
C++
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int n, a, b;
  cin >> n >> a >> b;
  // compute the answer here
  cout << x << "\n";
}
You can find more information about the languages allowed by CSES and examples for reading input and printing output on the howto page.

In task F, you should instead find an answer on your own computer in a way you see fit and submit the answer as a text file.

Upon submitting a solution, it will be graded automatically and you will be shown the score it receives. You can submit a solution as many times as you like, and the highest score will be final.

After grading, you will be shown the result of testing, which can be one of the following:
 • ACCEPTED: your program produced the correct answer
 • WRONG ANSWER: your program produced an incorrect answer
 • TIME LIMIT EXCEEDED: your program used too much time
 • RUNTIME ERROR: an error occurred in the execution of your program, or it used too much memory
 • OUTPUT LIMIT EXCEEDED: your program printed too much text
If the task is split into subtasks, you will score the points from a subtask if your program solves each test belonging to the subtask correctly.

If you wish to ask something during the competition, you can send a message in CSES.