CSES - Datatähti 2022 alku - Results
Submission details
Task:Spiraali
Sender:Lexa_ft
Submission time:2021-10-09 21:15:30
Language:PyPy3
Status:READY
Result:100
Feedback
groupverdictscore
#1ACCEPTED15
#2ACCEPTED20
#3ACCEPTED65
Test results
testverdicttimegroup
#1ACCEPTED0.04 s1details
#2ACCEPTED0.08 s2details
#3ACCEPTED0.08 s3details

Code

#Spiraalin dimensiot ja testien määrä
rawin=input().split(" ")
n=int(rawin[0])
t=int(rawin[1])

#Seuraavia arvoja tarvitaan usein, joten tehdään niistä vakiot
hn=int(n/2) #puolet spiraalin leveydestä ja korkeudesta
ma=n**2 #spiraalin suurin arvo

#Vastausten tallennus
ans=[]


#Loop jonka jokaisella kierroksella lasketaan annettujen koordiaattien arvo
for i in range(t):
  #Koordinaatit
  rawin=input().split(" ")
  y=int(rawin[0])
  x=int(rawin[1])


  #Onko haettu arvo ensimmäisessä sarakkeessa
  if(x==1):
    ans.append(y)

  #Onko haettu arvo viimeisessä sarakkeessa
  elif(y==n):
    ans.append(n+x-1)
  #Edelliset tarkistukset voitaisiin laittaa seuraavista, mutta,
  #koska laskut ovat monivaiheiset, on nämä parempi tehdä omilla 

  #Onko piste käyrällä y=-x+n tai sen alapuolella
  elif(x<n-y+2): 
    #Onko piste käyrän y=x alapuolella ja päätetään,
    #mitä spiraalin sisäistä kulmaa käytetään laskujen tekoon
    if(y<=x-1):
      corn=hn-y-1

    #Vastatilanne
    else:

      corn=hn-x

    #Jos haetaan pistettä (n+1, n), neq on väärin
    if(corn==-1):
      neq=0
    #Lasketaan neq arvo nspiren ja geogebran avulla lasketulla kaavalla
    else:
      neq=(corn**2+corn*2+1)*4


    #Lasketaan vertailukulman arvo ja siitä heatun pisteen arvo
    ans.append(ma-neq-x+y+1)


  #Onko piste käyrän y=-x+n yläpuolella
  else:
    #Onko piste käyrän y=x yläpuolella
    if(y>=x):
      corn=y-hn-1

    #Vastatilanne
    else:

      corn=x-hn-1

    #Lasketaan neq arvo nspiren ja geogebran avulla lasketulla kaavalla
    neq=(corn**2+corn)*4

    #Lasketaan vertailukulman arvo ja siitä heatun pisteen arvo
    #Lasku on oikeasti muotoa ma-neq-(y-hn)+(x-hn-1)
    ans.append(ma-neq-y+x-1)   

#Tulostetaan arvot
for a in ans:
  print(a)

Test details

Test 1

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10 100
1 1
1 2
1 3
1 4
...

correct output
1
36
35
34
33
...

user output
1
36
35
34
33
...

Test 2

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000 1000
371 263
915 322
946 880
53 738
...

correct output
773533
312166
206053
200080
593922
...

user output
773533
312166
206053
200080
593922
...

Test 3

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
1000000000 1000
177757853 827347032
409613589 419171337
739269360 256524697
328695530 896842209
...

correct output
571375684522141210
967321186816598569
762879105851175000
370065046779516790
936897883750373771
...

user output
571375684522141210
967321186816598569
762879105851175000
370065046779516790
936897883750373771
...