CSES - Datatähti 2022 alku - Results
Submission details
Task:Spiraali
Sender:Tipu
Submission time:2021-10-09 14:20:23
Language:PyPy3
Status:READY
Result:100
Feedback
groupverdictscore
#1ACCEPTED15
#2ACCEPTED20
#3ACCEPTED65
Test results
testverdicttimegroup
#1ACCEPTED0.04 s1details
#2ACCEPTED0.08 s2details
#3ACCEPTED0.08 s3details

Code

def main():
  syöte = input()
  syöte = syöte.split()
  koko = int(syöte[0])
  kohdat = int(syöte[1])
  i = 0
  x = []
  y = []
  while i < kohdat:
    uus = input().split(" ")
    x.append(int(uus[0]))
    y.append(int(uus[1]))
    i += 1
  i = 0
  while i < kohdat:
    print(laskuri(y[i],x[i],koko))
    i += 1
 
  
 
  
def laskuri(sarakenro: int, rivinro: int, koko: int):
  sarakenro -= 1


  # laske kerrokset kyseisellä rivillä
  kerroksetRivis = 0
  if rivinro < (koko / 2):
    kerroksetRivis = rivinro
  else:
    kerroksetRivis = koko - rivinro
  
  # laske kerrosvaihtelu alas
  kerroksiaAlas = 0
  if(sarakenro < kerroksetRivis):
    kerroksiaAlas = sarakenro
  else:
    kerroksiaAlas = kerroksetRivis
  
  # laske keskiväli
  keskiVäli = koko - kerroksetRivis * 2
  if(rivinro > koko / 2):
    keskiVäli -= 1
  if sarakenro <= keskiVäli + kerroksiaAlas:
    keskiVäli -= (keskiVäli + kerroksiaAlas) - sarakenro
  

  # laske kerrosvaihtelu ylös
  kerroksiaYlös = 0
  if(sarakenro >= keskiVäli + kerroksiaAlas):
    kerroksiaYlös = sarakenro - keskiVäli - kerroksiaAlas
  else:
    kerroksiaYlös = kerroksetRivis

  # if not sarakenro == kerroksiaAlas + kerroksiaYlös + keskiVäli:
 #   print("ERROR")
 # else:
   # print("Noice")
  
  return laske(kerroksiaAlas, keskiVäli, kerroksiaYlös, rivinro, koko)

def laske(alas: int, väli: int, ylös: int, rivi: int, koko: int):
  luku = int(rivi)

  #alas

  maxn = int(koko/2)
  maxKerroin = int((maxn + 1) * maxn)
  poisto = maxn-alas
  poistoKerroin = int((poisto + 1) * poisto)
  kerroin = int(maxKerroin - poistoKerroin)

  luku += int((4 * kerroin - 5*alas))

  #keski

  if rivi < koko/2:
    luku -= int(väli)
  else:
    luku += int(väli)
  
  #ylös
  if not ylös == 0:

    maxn = int((koko - (koko-ylös-alas-väli-1) *2) / 2)
    maxKerroin = int((maxn + 1) * maxn - maxn - 1)
    poistoKerroin = 0
    poisto = int(maxn - (ylös))
    poistoKerroin = int((poisto + 1) * poisto - poisto - 1)
    
    kerroin = int(maxKerroin - poistoKerroin)

    # kerroin -= (koko - (ylös+väli+alas+1)) * 2

  
    luku -= int((4 * kerroin - 5*(ylös)))

  return int(luku)

main()

Test details

Test 1

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
10 100
1 1
1 2
1 3
1 4
...

correct output
1
36
35
34
33
...

user output
1
36
35
34
33
...

Test 2

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000 1000
371 263
915 322
946 880
53 738
...

correct output
773533
312166
206053
200080
593922
...

user output
773533
312166
206053
200080
593922
...

Test 3

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
1000000000 1000
177757853 827347032
409613589 419171337
739269360 256524697
328695530 896842209
...

correct output
571375684522141210
967321186816598569
762879105851175000
370065046779516790
936897883750373771
...

user output
571375684522141210
967321186816598569
762879105851175000
370065046779516790
936897883750373771
...