CSES - Polut

Tehtäväsi on muodostaa syklitön suunnattu verkko, jossa on 100 solmua ja tasan x erilaista polkua solmusta 1 solmuun 100. Verkossa saa olla korkeintaan 1000 kaarta ja jokaisen kaaren tulee olla erilainen.

Esimerkiksi kun x=5, yksi mahdollinen ratkaisu muodostuu kaarista (1,3),(1,5),(2,100),(3,2),(3,100),(5,2),(5,3). Tässä tapauksessa polut ovat seuraavat:

 • 1 \rightarrow 3 \rightarrow 100
 • 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 100
 • 1 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 100
 • 1 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 100
 • 1 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 100

Voit olettaa, että x on kokonaisluku välillä 1 \dots 10^9. Voit muodostaa minkä tahansa verkon, joka täyttää yllä olevat vaatimukset.

Toteuta tiedostoon paths.py funktio create, joka palauttaa verkon rakenteen listana kaaria tupleina.

def create(x):
  #TODO

if __name__ == "__main__":
  print(create(2)) # esim. [(1,2), (1,100), (2,100)]
  print(create(5))
  print(create(10))
  print(create(123456789))