CSES - Kurssisuunnitelma

Tehtäväsi on toteuttaa luokka, jossa voi määritellä kurssien välisiä esitietovaatimuksia sekä etsiä tavan suorittaa kurssit vaatimusten mukaisessa järjestyksessä.

Toteuta luokka CoursePlan, jossa on seuraavat metodit:

 • add_course lisää annetun nimisen kurssin
 • add_requisite lisää esitietovaatimuksen
 • find_order etsii jonkin tavan suorittaa kurssit ja palauttaa järjestyksen listana (jos mitään tapaa ei ole, metodi palauttaa None)

Toteuta luokka tiedostoon courseplan.py seuraavan esimerkin mukaisesti.

class CoursePlan:
  def __init__(self):
    # TODO

  def add_course(self, course):
    # TODO

  def add_requisite(self, course1, course2):
    # TODO

  def find_order(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  c = CoursePlan()
  c.add_course("Ohpe")
  c.add_course("Ohja")
  c.add_course("Tira")
  c.add_course("Jym")
  c.add_requisite("Ohpe", "Ohja")
  c.add_requisite("Ohja", "Tira")
  c.add_requisite("Jym", "Tira")
  print(c.find_order()) # esim. [Ohpe, Jym, Ohja, Tira]
  c.add_requisite("Tira", "Tira")
  print(c.find_order()) # None