CSES - Soittolistat

Annettuna on soittolista, jossa jokaista laulua vastaa tietty kokonaisluku. Tehtäväsi on selvittää, monessako soittolistan osalistassa kaikki laulut ovat eri lauluja.

Algoritmin aikavaativuuden tulee olla O(n).

Toteuta tiedostoon playlists.py funktio count, joka laskee osien määrän.

def count(t):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
    print(count([1,2,3,4])) # 10
    print(count([1,1,1,1])) # 4
    print(count([5])) # 1
    print(count([1,3,2,3,4,2,4,1,2,1])) # 24