CSES - Summa ja pituus

Annettuna on lista, jossa on n kokonaislukua. Tehtäväsi on laskea, monessako listan osalistassa on yhtä monta lukua kuin lukujen summa.

Algoritmin aikavaativuuden tulee olla O(n).

Toteuta tiedostoon sumlen.py funktio count, joka ilmoittaa osalistojen määrän.

def count(t):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
    print(count([1,1,1,1,1])) # 15
    print(count([3])) # 0
    print(count([6,-4])) # 1
    print(count([5,4,-2,1,-3,2])) # 4

Selitys: Viimeisessä esimerkissä halutut osalistat ovat [1], [4,-2], [4,-2,1] ja [5,4,-2,1,-3]. Näissä osalistoissa lukujen summat ovat vastaavasti 1, 2, 3 ja 5.