CSES - Samojen etäisyys

Annettuna on lista, jossa on n kokonaislukua. Tehtäväsi on selvittää suurin etäisyys listassa kahden saman luvun välillä. Etäisyys tarkoittaa lukujen indeksien erotusta.

Algoritmin aikavaativuuden tulee olla O(n).

Toteuta tiedostoon samedist.py funktio find, joka etsii suurimman etäisyyden.

def find(t):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(find([1,2,1,1,2])) # 3
  print(find([1,2,3,4])) # 0
  print(find([1,1,1,1,1])) # 4
  print(find([1,1,2,3,4])) # 1
  print(find([1,5,1,5,1])) # 4