CSES - Samojen etäisyys

Annettuna lista, jossa on n kokonaislukua. Tehtäväsi on etsiä suurin etäisyys kahden saman luvun välillä. Etäisyys tarkoittaa indeksien erotusta.

Algoritmin aikavaativuuden tulee olla O(n).

Toteuta tiedostoon samedist.py funktio find, joka palauttaa suurimman etäisyyden.

def find(t):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(find([1,2,1,1,2])) # 3
  print(find([1,2,3,4])) # 0
  print(find([1,1,1,1,1])) # 4
  print(find([1,1,2,3,4])) # 1
  print(find([1,5,1,5,1])) # 4