CSES - Labyrintti Annettuna on $n \times m$ -ruudukko, joka esittää labyrinttiä. Tehtäväsi on laskea lyhimmän reitin pituus ruudusta A ruutuun B. Jokainen ruutu on joko lattiaa (.) tai seinää (#), ja jokainen reunalla oleva ruutu on seinää.

Voit olettaa, että $1 \le n, m \le 20$. Jos mitään reittiä ei ole olemassa, palauta $-1$.

Toteuta tiedostoon labyrinth.py funktio count, joka kertoo lyhimmän reitin pituuden.
def count(r):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  r = ["########",
     "#.A....#",
     "#.#.##.#",
     "#.##...#",
     "#...B#.#",
     "########"]
  print(count(r)) # 7