CSES - Huoneet Annettuna on $n \times m$ -ruudukko, joka esittää talon pohjapiirrosta. Jokainen ruutu on joko lattiaa (.) tai seinää (#), ja jokainen reunalla oleva ruutu on seinää.

Kaksi lattiaruutua kuuluvat samaan huoneeseen, jos ne ovat vierekkäin pysty- tai vaakasuunnassa. Montako huonetta talossa on?

Voit olettaa, että $1 \le n, m \le 20$.

Toteuta tiedostoon chambers.py funktio count, joka antaa huoneiden määrän.
def count(r):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  r = ["########",
     "#..#...#",
     "####.#.#",
     "#..#.#.#",
     "########"]
  print(count(r)) # 3