CSES - Verkko
Tarkastellaan seuraavaa verkkoa:

Vastaa seuraaviin kysymyksiin antamalla vastaukset numeroina:

Montako solmua verkossa on?

Montako kaarta verkossa on?

Montako komponenttia verkossa on?

Mikä on solmun $2$ aste?

Mikä on solmujen $2$ ja $6$ välinen etäisyys?

Mikä on suurin etäisyys kahden solmun välillä?