CSES - Osavälit Annettuna on lista lukuja ja luku $x$. Tehtäväsi on selvittää pisimmän yhtenäisen osavälin pituus, jossa viimeinen luku on suurempi tai yhtä suuri kuin ensimmäinen luku. Lisäksi viimeisen ja ensimmäisen luvun erotus saa olla korkeintaan $x$.

Voit olettaa, että listan pituus on korkeintaan $10^5$ ja $x$ sekä listan sisältämät luvut ovat korkeintaan $10^9$.

Toteuta tiedostoon segments.py funktio find, joka kertoo pisimmän kelvollisen osavälin pituuden.
def find(t, x):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(find([1, 4, 6], 1)) # 1
  print(find([1, 4, 6], 10)) # 3
  print(find([4, 1, 10, 5, 14], 1)) # 4
  print(find([4, 1, 10, 5, 14], 10)) # 5
  print(find([9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1], 100)) # 1

Selitys: Kolmannessa esimerkissä välin $[4, 1, 10, 5]$ pituus on $4$ ja lisäksi $4 \le 5$ ja $5-4 \le 1$.