CSES - Minimikeko

Minimikeko sisältää luvut 1 \dots n. Kuinka monessa eri kohdassa luku k voi sijaita? Voit olettaa, että n on korkeintaan 100 ja että 1 \le k \le n.

Toteuta tiedostoon minheap.py funktio count, joka kertoo kuinka monessa eri kohdassa luku k voi sijaita.

def count(n, k):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(count(1,1)) # 1
  print(count(3,2)) # 2
  print(count(5,4)) # 3
  print(count(5,5)) # 3
  print(count(10,9)) # 6
  print(count(70,34)) # 68

Selitys: Tapauksessa n=3 lukua 2 ei voida sijoittaa keon juureen, sillä muuten luku 1 tulisi sjoittaa tämän alapuolelle, mikä rikkoisi minimikekoehdon. Kaikki muut paikat kuitenkin ovat mahdollisia paikkoja luvulle 2.