CSES - Jakajat
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Merkitään \sigma(n):llä luvun n jakajien summaa. Esimerkiksi \sigma(12)=1+2+3+4+6+12=28.

Tehtäväsi on laskea summa \sum_{i=1}^n \sigma(i) modulo 10^9+7.

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kokonaisluku n.

Tuloste

Tulosta \sum_{i=1}^n \sigma(i) modulo 10^9+7.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^{12}

Esimerkki

Syöte:

5

Tuloste:

21