CSES - Jakajat
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Merkitään $\sigma(n)$:llä luvun $n$ jakajien summaa. Esimerkiksi $\sigma(12)=1+2+3+4+6+12=28$.

Tehtäväsi on laskea summa $\sum_{i=1}^n \sigma(i)$ modulo $10^9+7$.

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kokonaisluku $n$.

Tuloste

Tulosta $\sum_{i=1}^n \sigma(i)$ modulo $10^9+7$.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^{12}$
Esimerkki

Syöte:
5

Tuloste:
21