CSES - Binääripuu
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Binääripuussa jokaisella solmulla voi olla vasen ja oikea alipuu. Kolme tavallista tapaa käydä binääripuu läpi ovat:
  • esijärjestys: ensin solmu, sitten vasen alipuu, lopuksi oikea alipuu
  • sisäjärjestys: ensin vasen alipuu, sitten solmu, lopuksi oikea alipuu
  • jälkijärjestys: ensin vasen alipuu, sitten oikea alipuu, lopuksi solmu
Binääripuu sisältää $n$ solmua, jotka on numeroitu $1,2,\ldots,n$. Sinulle on annettu puun esijärjestys ja sisäjärjestys, ja tehtäväsi on etsiä puun jälkijärjestys.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: solmujen määrä.

Sitten syötteessä on $n$ lukua, jotka kuvaavat puun esijärjestyksen.

Lopuksi syötteessä on $n$ lukua, jotka kuvaavat puun sisäjärjestyksen.

Voit olettaa, että syöte vastaa jotakin binääripuuta.

Tuloste

Tulosta puun jälkijärjestys syötettä vastaavassa muodossa.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
Esimerkki

Syöte:
5
5 3 2 1 4
3 5 1 2 4


Tuloste:
3 1 4 2 5