CSES - Bittijono
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Tehtäväsi on etsiä mahdollisimman lyhyt bittijono, joka sisältää kaikki $n$ bitin osajonot. Esimerkiksi bittijono 00110 on lyhin bittijono, joka sisältää kaikki 2 bitin osajonot (00, 01, 10 ja 11).

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kokonaisluku $n$.

Tuloste

Tulosta lyhin bittijono, joka sisältää kaikki $n$ bitin osajonot. Voit tulostaa minkä tahansa kelvollisen ratkaisun.

Rajat
  • $1 \le n \le 15$
Esimerkki

Syöte:
2

Tuloste:
00110