CSES - Kurssit
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Sinun täytyy suorittaa $n$ kurssia. Kursseihin liittyy $m$ vaatimusta muotoa "kurssi $a$ tulee suorittaa ennen kurssia $b$". Tehtäväsi on etsiä jokin järjestys, jossa voit suorittaa kurssit, jos tämä on mahdollista.

Syöte

Syötteessä on ensin kaksi kokonaislukua $n$ ja $m$: kurssien määrä ja vaatimusten määrä. Kurssit on numeroitu $1,2,\ldots,n$.

Sitten syötteessä on $m$ riviä, joista jokainen kuvaa yhden vaatimuksen. Rivillä on kaksi kokonaislukua $a$ ja $b$: kurssi $a$ tulee suorittaa ennen kurssia $b$.

Tuloste

Jos voit suorittaa kurssit vaatimusten mukaisesti, tulosta "10-4", ja muuten "QAQ".

Jos voit suorittaa kurssit, tulosta vielä jokin mahdollinen järjestys.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $1 \le m \le 2 \cdot 10^5$
  • $1 \le a,b \le n$
Esimerkki

Syöte:
5 3
1 2
3 1
4 5


Tuloste:
10-4
3 4 1 5 2