CSES - Kaverit
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Uolevin luokalla on $n$ oppilasta ja heidän välillään on $m$ kaverisuhdetta. Tehtäväsi on ilmoittaa jokaisesta oppilaasta, montako kaveria hänellä on.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $m$: oppilaiden ja kaverisuhteiden määrä. Oppilaat on numeroitu $1,2,\ldots,n$.

Sitten syötteessä on $m$ riviä, joista jokainen kuvaa yhden kaverisuhteen. Rivillä on kaksi kokonaislukua $a$ ja $b$, mikä tarkoittaa, että oppilaat $a$ ja $b$ ovat kavereita.

Oppilas ei voi olla kaveri itsensä kanssa. Lisäksi voit olettaa, että jokainen kaverisuhde esiintyy vain kerran syötteessä.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa jokaisesta oppilaasta, montako kaveria hänellä on.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $1 \le m \le 2 \cdot 10^5$
  • $1 \le a,b \le n$
Esimerkki

Syöte:
5 3
1 2
1 3
4 5


Tuloste:
2 1 1 1 1