CSES - Hissit
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Tehtäväsi on kuljettaa n henkilöä ylös hissillä. Tiedät jokaisen henkilön painon sekä hissilastin maksimipainon.

Montako hissimatkaa tarvitaan, jos toimit optimaalisesti?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua n ja k: henkilöiden määrä ja hissilastin maksimipaino.

Seuraavalla rivillä on n kokonaislukua p_1,p_2,\ldots,p_n: kunkin henkilön paino.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: montako hissimatkaa tarvitaan.

Rajat

  • 1 \le n \le 20
  • 1 \le k \le 10^9
  • 1 \le p_i \le k

Esimerkki

Syöte:

4 10
4 8 6 1

Tuloste:

2