CSES - Hissit
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Tehtäväsi on kuljettaa $n$ henkilöä ylös hissillä. Tiedät jokaisen henkilön painon sekä hissilastin maksimipainon.

Montako hissimatkaa tarvitaan, jos toimit optimaalisesti?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $k$: henkilöiden määrä ja hissilastin maksimipaino.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $p_1,p_2,\ldots,p_n$: kunkin henkilön paino.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: montako hissimatkaa tarvitaan.

Rajat
  • $1 \le n \le 20$
  • $1 \le k \le 10^9$
  • $1 \le p_i \le k$
Esimerkki

Syöte:
4 10
4 8 6 1


Tuloste:
2