CSES - Alitaulukko
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Annettuna on taulukko, jossa on $n$ kokonaislukua. Tehtäväsi on etsiä alitaulukko, jonka xor-summa on mahdollisimman suuri.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: taulukon koko.

Seuraavalla rivillä on $n$ lukua $x_1,x_2,\ldots,x_n$: taulukon sisältö.

Tuloste

Tulosta yksi kokonaisluku: suurin alitaulukon xor-summa.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $0 \le x_i \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
4
5 1 5 9


Tuloste:
13