CSES - Alitaulukko
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Annettuna on taulukko, jossa on n kokonaislukua. Tehtäväsi on etsiä alitaulukko, jonka xor-summa on mahdollisimman suuri.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n: taulukon koko.

Seuraavalla rivillä on n lukua x_1,x_2,\ldots,x_n: taulukon sisältö.

Tuloste

Tulosta yksi kokonaisluku: suurin alitaulukon xor-summa.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^5
  • 0 \le x_i \le 10^9

Esimerkki

Syöte:

4
5 1 5 9

Tuloste:

13