Code Submission Evaluation System Login

Datatähti-valmennus

Hotellit


Task | Statistics


CSES - HotellitCSES - Hotellit

Time limit:1.00 s Memory limit:128 MB

Tien varrella on $n$ hotellia. Tiedät jokaisesta hotellista, montako huonetta siellä on vapaana. Tehtäväsi on majoittaa joukko matkustajaryhmiä hotelleihin.

Ryhmät tulevat luoksesi järjestyksessä ja tiedät jokaisesta ryhmästä, montako huonetta se tarvitsee. Majoitat ryhmän aina ensimmäiseen hotelliin, jonne se mahtuu. Tällöin hotellin vapaiden huoneiden määrä vähentyy vastaavasti.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $m$: hotellien määrä ja ryhmien määrä. Hotellit on numeroitu kokonaisluvuin $1,2,\ldots,n$.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $h_1,h_2,\ldots,h_n$: kuinka monta vapaata huonetta kussakin hotellissa on.

Viimeisellä rivillä on $m$ kokonaislukua $r_1,r_2,\ldots,r_m$: kuinka monta huonetta kukin ryhmä tarvitsee.

Tuloste

Ohjelmasi tulee ilmoittaa kullekin ryhmälle sen hotellin numero, johon ryhmä majoittuu. Jos ryhmä ei mahdu mihinkään hotelliin, tulosta sen sijaan numero 0.

Rajat
Esimerkki

Syöte:
8 5
3 2 4 1 5 5 2 6
4 4 7 1 1


Tuloste:
3 5 0 1 1