CSES - Kyselyt
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Sinulle on annettu taulukko, jossa on $n$ lukua. Tehtäväsi on vastata kyselyihin, mikä on tietyn taulukon välin lukujen summa.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $q$: taulukon koko ja kyselyiden määrä.

Seuraavalla rivillä on $n$ lukua $x_1,x_2,\ldots,x_n$: taulukon sisältö.

Sitten syötteessä on $q$ riviä, joista jokainen sisältää yhden kyselyn. Kyselyssä on kaksi lukua $a$ ja $b$: minkä välin $a \ldots b$ summa lasketaan.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa kunkin kyselyn vastaus.

Rajat
  • $1 \le n,q \le 10^5$
  • $1 \le x_i \le 10^9$
  • $1 \le a \le b \le n$
Esimerkki

Syöte:
8 3
3 2 7 4 1 3 1 4
3 6
1 2
4 6


Tuloste:
15
5
8