CSES - Kyselyt
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Sinulle on annettu taulukko, jossa on n lukua. Tehtäväsi on vastata kyselyihin, mikä on tietyn taulukon välin lukujen summa.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua n ja q: taulukon koko ja kyselyiden määrä.

Seuraavalla rivillä on n lukua x_1,x_2,\ldots,x_n: taulukon sisältö.

Sitten syötteessä on q riviä, joista jokainen sisältää yhden kyselyn. Kyselyssä on kaksi lukua a ja b: minkä välin a \ldots b summa lasketaan.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa kunkin kyselyn vastaus.

Rajat

  • 1 \le n,q \le 10^5
  • 1 \le x_i \le 10^9
  • 1 \le a \le b \le n

Esimerkki

Syöte:

8 3
3 2 7 4 1 3 1 4
3 6
1 2
4 6

Tuloste:

15
5
8