Code Submission Evaluation System Login

Datatähti-valmennus

Palkat


Task | Statistics


CSES - PalkatCSES - Palkat

Time limit:1.00 s Memory limit:128 MB

Yrityksessä on $n$ työntekijää, joilla jokaisella on tietty palkka. Tehtäväsi on pitää kirjaa palkoista ja vastata kyselyihin niihin liittyen.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi lukua $n$ ja $q$: työntekijöiden määrä ja kyselyiden määrä. Työntekijät on numeroitu kokonaisluvuin $1,2,\ldots,n$.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $p_1,p_2,\ldots,p_n$: kunkin työntekijän palkka.

Sitten syötteessä on $q$ riviä, joista jokainen kuvaa yhden kyselyn. Rivin muoto on jompikumpi seuraavista: Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa vastaus jokaiseen ?-kyselyyn.

Rajat
Esimerkki

Syöte:
5 3
3 7 2 2 5
? 2 3
! 3 6
? 2 3


Tuloste:
3
2