CSES - Tasajako
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Monellako tavalla voit jakaa luvut 1,2,\ldots,n kahteen joukkoon niin, että kummankin joukon summa on sama?

Esimerkiksi jos n=7, niin ratkaisut ovat:

  • \{1,3,4,6\} ja \{2,5,7\}
  • \{1,2,5,6\} ja \{3,4,7\}
  • \{1,2,4,7\} ja \{3,5,6\}
  • \{1,6,7\} ja \{2,3,4,5\}

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kokonaisluku n.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: ratkaisujen määrä.

Rajat

  • 1 \le n \le 50

Esimerkki

Syöte:

7

Tuloste:

4