CSES - Tasajako
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Monellako tavalla voit jakaa luvut $1,2,\ldots,n$ kahteen joukkoon niin, että kummankin joukon summa on sama?

Esimerkiksi jos $n=7$, niin ratkaisut ovat:
  • $\{1,3,4,6\}$ ja $\{2,5,7\}$
  • $\{1,2,5,6\}$ ja $\{3,4,7\}$
  • $\{1,2,4,7\}$ ja $\{3,5,6\}$
  • $\{1,6,7\}$ ja $\{2,3,4,5\}$
Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kokonaisluku $n$.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: ratkaisujen määrä.

Rajat
  • $1 \le n \le 50$
Esimerkki

Syöte:
7

Tuloste:
4