CSES - Tehdas
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Tehtaassa on n konetta, joista jokainen pystyy valmistamaan tuotteen tietyssä ajassa. Tehtäväsi on valmistaa koneiden avulla m tuotetta.

Mikä on pienin mahdollinen aika, jossa tämä onnistuu?

Syöte

Syötteessä on ensin kaksi kokonaislukua n ja m: koneiden määrä ja valmistettavien tuotteiden määrä.

Seuraavalla rivillä on n kokonaislukua a_1,a_2,\ldots,a_n: kuinka kauan kultakin koneelta menee aikaa valmistaa yksi tuote.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: pienin mahdollinen aika, jossa pystyt valmistamaan tuotteet.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^5
  • 1 \le m \le 10^6
  • 1 \le a_i \le 10^9

Esimerkki

Syöte:

4 5
2 7 11 4

Tuloste:

7